Sport Spirit

INSCHRIJVEN

 

[two_third]

Online inschrijfformulieren

Persoonsgegevens


Man/Vrouw: (verplicht)

Voornaam: (verplicht)

Achternaam: (verplicht)

Geboortedatum: (verplicht)

Huisadres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Woonplaats: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)
Machtiging


Hierbij machtig ik Studio Sport Spirit maandelijks, rond de 26e van de maand, het contributiebedrag a €25,- (t/m 15 jaar). automatisch te incasseren van onderstaand rekeningnummer. Dit lidmaatschap geeft recht op alle groepslessen en om te trainen tijdens openingsuren overdag (zie site) Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Dit kan alleen met een geldige reden. Contante betaling kan natuurlijk ook. Informeren bij Tinus. Opzegging van het lidmaatschap dient 1 maand van tevoren te geschieden. Schriftelijk of via e-mail: fitboks@hotmail.com

Rekeningnummer(IBAN): (verplicht)

T.n.v. (verplicht)

Te: (verplicht)

Datum: (verplicht)

Plaats: (verplicht)

Algemene Voorwaarden

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de huisregels en algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud.
SportSpirit p/a Zwanenbalg 1610 1788 ZE Den Helder 0223 647979 K.v.K. 37116099 Rekeningnummer NL94 INGB 0004 145757

Persoonsgegevens


Man/Vrouw: (verplicht)

Voornaam: (verplicht)

Achternaam: (verplicht)

Geboortedatum: (verplicht)

Huisadres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Woonplaats: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)
Machtiging


Hierbij machtig ik Studio Sport Spirit maandelijks, rond de 26e van de maand, het contributiebedrag a €30,- automatisch te incasseren van onderstaand rekeningnummer. Dit lidmaatschap geeft recht op alle groepslessen en om te trainen tijdens openingsuren overdag (zie site) Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Dit kan alleen met een geldige reden. Contante betaling kan natuurlijk ook. Informeren bij Tinus. Opzegging van het lidmaatschap dient 1 maand van tevoren te geschieden. Schriftelijk of via e-mail: fitboks@hotmail.com

Rekeningnummer(IBAN): (verplicht)

T.n.v. (verplicht)

Te: (verplicht)

Datum: (verplicht)

Plaats: (verplicht)

Algemene Voorwaarden

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de huisregels en algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud.
SportSpirit p/a Zwanenbalg 1610 1788 ZE Den Helder 0223 647979 K.v.K. 37116099 Rekeningnummer NL94 INGB 0004 145757


[/two_third]

Inschrijfformulier downloaden

 

Inschrijfformulier jeugd

Inschrijfformulier volwassenen

 

Als u een inschrijfformulier heeft gedownload, vergeet dan niet om het in te vullen en mee te nemen.

 

 

 

fitvak-denhelder